Министарство за бригу о породици и демографију Владе Републике Србије и Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања упутили су општинским и градским управама и центрима за социјални рад појашњење Инструкције која се односила на поступак остваривања права на накнаду зараде за време породиљског одсуства.