Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Предлог закона о заштити од буке у животној средини, којим се та област усклађује са прописима Европске уније на целовит начин.