Координационо тело за родну равноправност Владе Републике Србије, као национални партнер Европског института за родну равноправност (ЕИГЕ), учествовало je на регионалној радионици „Родно осетљива комуникација“, коју је ЕИГЕ организовао 15. и 16. септембра.