Народна скупштина Републике Србије усвојила је данас Закон о потврђивању Споразума између Владе Србије и Владе Савезне Републике Немачке о ратним меморијалима.