Министарство унутрашњих послова саопштило је да ће полицијски службеници, у складу са чланом 69, став 3 Закона о полицији, видео-камерама снимати учеснике манифестација 7. и 8. октобра јер постоји опасност да приликом њиховог одржавања може доћи до угрожавања живота и здравља људи или имовине.