Министарство финансија Владе Републике Србије саопштило је да ће на основу измена Уредбе о царински дозвољеном поступању са царинском робом, пуштању царинске робе и наплати царинског дуга особе са инвалидитетом бити ослобођене плаћања увозних дажбина на моторна возила до 10.000 евра у динарској противвредности.