Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде саопштило је да је Републичка водопривредна инспекција јуче решењем наложила Инсталацији “НИС АД” Нови Сад у Прахову да одмах поднесе захтев овлашћеној институцији за испитивање исправности свих резервоара у којима се складиште нафта и нафтни деривати и да након испитивања исправности извештај достави водопривредном инспектору.