Министарство просвете, науке и технолошког развоја саопштило је да је претходних година у циљу ставрања подстицајног и извесног окружења за научна истраживања реформисало систем финансирања науке и повећало улагања у развој научне инфраструктуре.