Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Владе Републике Србије саопштило је да је инспекцијским прегледом утврђено да је из објекта сепаратора претоварне инсталације "НИС АД" у Прахову дошло до хаваријског испуштања неутврђене количине мазута и осталих зауљених материја у водоток Дунава.