Народна скупштина Републике Србије усвојила је данас Закон о изменама Закона о култури, као и Закон о измени Закона о библиотечко-информационој делатности.