Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за пројектни зајам – студентско становање, којим ће се обезбедити средства за изградњу два нова студентска дома у Нишу и Београду, за смештај 1.400 студената.