Министарка заштите животне средине у Влади Републике Србије Ирена Вујовић саопштила је да су на данашњој седници Владе усвојене измене и допуне Уредбе о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух, којом су, у циљу унапређења квалитета ваздуха, први пут обухваћени објекти чија делатност има утицај на загађење ваздуха.