Министарство културе и информисања Владе Републике Србије донело је одлуку о формирању Радне групе за израду радне верзије нацрта закона о изменама и допунама Закона о јавном информисању и медијима, коју чини 34 члана који су представници новинарских и медијских удружења, државних органа и институција.