Министарство трговине, туризма и телекомуникација Владе Републике Србије донело је измене и допуне три правилника којима се ближе уређују нови услови и начин обављања делатности туристичких агенција, организатора туристичких путовања, који су ступили на снагу 25. јуна.