Министарка правде у Влади Републике Србије Маја Поповић истакла је данас да је Закон о парничном поступку неопходно изменити како би се грађанима омогућило да пред судом остваре и заштите своја права у разумном року и са минимумом трошкова.