Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити природе, којим се прецизније дефинишу поступак Оцене прихватљивости за еколошку мрежу и одредбе о еколошкој мрежи.