Народна скупштина Републике Србије почела је данас расправу о Предлогу закона о националној бази података за спречавање и борбу против тероризма, који представља реализацију планиране активности у Акционом плану за Поглавље 24 у преговорима о приступању ЕУ – правда, слобода и безбедност.