Влада Републике Србије усвојила је данас  Стратегију развоја образовања и васпитања до 2030. године, као и два предлога закона из области високог образовања – Предлог закона о студентском организовању и Предлог закона о изменама и допунама Закона о високом образовању.