Владa Републике Србије саопштила је данас да, према извештају “Анализа економских ефеката сектора креативних индустрија на економију Србије” Економског факултета у Београду, делатности креативних индустрија у Србији остварују континуирани раст.