Народна скупштина Републике Србије усвојила је данас Закон о коришћењу обновљивих извора енергије, који би требало да омогући нове инвестиције у обновљиве изворе енергије и повећање учешћа обновљивих извора енергије у укупној производњи енергије.