Агенција за привредне регистре Републике Србије објавила је Јединствену евиденцију субјеката у здравству, која омогућaва претраживање јавних регистрованих података о здравственим установама и приватној пракси на територији Србије.