Министарство финансија Владе Републике Србије саопштило је да је Агенција за осигурање депозита (АОД) успешно реализовала продају такозваног великог портфеља потраживања осам банака у стечају, као и потраживања којима АОД управља у име и за рачун Републике Србије, у номиналном износу од 1,82 милијардe евра.