Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Предлог закона о изменама и допунима Закона о буџету за 2021. годину, којим укупни приходи и примања износе 1.356,2 милијарде динара, што је за 19,9 милијарди динара више у односу на износ прихода планиран иницијалним буџетом за ову годину.