Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Инспекторат за рад апелују на све послодавце и запослене да примењују све одредбе Закона о безбедности и здрављу на раду и подзаконских аката у области безбедности и здравља на раду, како би се смањио ризик од повређивања и спречио настанак повреда на раду.