Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Предлог закона о изменама и допунама Закона о култури, којим се детаљно регулишу поједине области културе и стварају законски предуслови за уједначено, системско и ефикасно уређење ове области.