Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Владе Републике Србије саопштило је да је данас одржана конститутивна седница Радне групе за праћење и реализацију пројекта „Изградња северне обилазнице око Крагујевца и изградње државног пута IA реда од Крагујевца до везе са државним путем IA- A5 (Е-761) у Мрчајевцима''.