Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Предлог закона о музејској делатности, који ће обезбедити системски приступ и уређење области заштите покретних културних добара – музејске грађе на свеобухватан и сврсисходан начин.