Народна скупштина Републике Србије усвојила је данас Закон о потврђивању оквирног Споразума о зајму између Србије и Банке за развој Савета Европе за пројектни зајам – “Инфрастуктура у култури”, у износу од 20 милиона евра.