Влада Републике Србије саопштила је да су чланови Радне групе за сарадњу са ОЕБС-ом и Канцеларијом за демократске институције и људска права у координацији и праћењу спровођења примена препорука за унапређење изборног процеса одржали данас другу седницу, којој су присуствовали и представници невладиног сектора који се баве изборним процесом.