Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Предлог закона о климатским променама, чијом ће се применом успоставити систем за смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште (GHG) и обезбедити прилагођавање на измењене климатске услове.