Министар за рад и запошљавање у Влади Републике Србије Слободан Лаловић представио је данас Нацрт закона о раду, чији је главни циљ усклађивање домаћих прописа са законодавством Европске уније. Предложеним законским решењем минимална зарада била би повећана за 33 одсто и уместо 5.394 износила би 7.197 динара. Циљеви овог закона су, између осталог, и заштита права запослених у случају промене послодавца и стечаја, заштита запослених код отпуштања у случају вишкова, као и заштита од свих видова дискриминације.