На иницијативу Привредне коморе Србије, пословни људи из читавог света, страни и домаћи држављани који у нашу земљу долазе због посла, од 21. јануара границу Републике Србије могу да пређу по поједностављеној процедури, другачијој од правила која важе за остале путнике.