Министарство културе и информисања саопштило је да је Влада Републике Србије данас донела Уредбу о подстицајима инвеститорима да у Републици Србији производе аудиовизуелна дела, коју ће спроводити то министарство, тако што ће додељивати средства подстицаја у тој области.