Влада Републике Србије донела је, на предлог Министарства трговине, туризма и услуга и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, одлуку о промени паритета којом је побољшала услове размене вештачког ђубрива и меркантилне пшенице рода 2004. године.