Влада Републике Србије саопштила је да се Нацрт Програма економских реформи 2021-2023. (ЕРП) ставља на увид јавности путем веб-сајта Министарства финансија и Републичког секретаријата за јавне политике од 18. децембра 2020. до 8. јануара 2021. године.