Народна скупштина Републике Србије усвојила је данас Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, којим се неопорезиви износ зараде повећава са 16.300 динара на 18.300 динара месечно.