Влада Републике Србије донела је на данашњој седници одлуку о формирању Радне групе за безбедност и заштиту новинара и Радне групе за праћење спровођења Акционог плана за примену Стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији за период од 2020. до 2025. године.