Координационо тело за родну равноправност упутило је локалним самоуправама у Србији Јавни позив за доделу годишњег признања за унапређење родне равноправности на локалном нивоу у 2020. години.