Влада Републике Србије утврдила је на данашњој седници Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2019. годину, који предвиђа укупне приходе и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине буџета Републике Србије за 2019. годину у износу од укупно 1.328.359.978.932 динара.