Влада Републике Србије је на данашњој седници посебну пажњу посветила сагледавању ситуације настале катастрофалним пожаром у манастиру Хиландар и донела одлуку да се овом манастиру упути прва једнократна помоћ у износу од десет милиона динара. Одлучено је да министарства културе, вера и финансија сачине план на основу којег ће бити обезбеђена дугорочна материјална и стручна помоћ за обнову манастира Хиландар.