Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Владе Републике Србије и Министарство правде усагласили су данас обим и визуелни приказ листа непокретности како би се избегле досадашње недоумице о томе да ли је извод из листа непокретности издат од јавних бележника идентичан листу који издаје Републички геодетски завод, односно да ли има исту правну снагу.