Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Уредбу о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период од 2021. до 2023. године, јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.