Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Владе Републике Србије саопштило је да је јавна седница Комисије за спровођење поступка јавног увида у Просторни план подручја посебне намене за изградњу термоелектране „Колубара Б“, која је требало да се одржи данас у општини Лазаревац, прекинута због опструкција невладине организације Институт за обновљиву енергију и животну средину - РЕРИ из Београда.