Службеници Царинарнице Београд извршили су јуче контролу привремено увезене опреме за изградњу путева предузећа “Defense d.о.о.”, чији је оснивач Љиљана Буха, а која је увезена на основу уговора о закупу са компанијом “Satuen Internacional” са Сејшелских острва. Прегледом пословне документације увозника, утврђено је да је у међувремену код надлежног суда власништво над фирмом “Defense d.о.о.” са Љиљане Бухе пренето на канадску компанију “Canadian Four Lane Highways Construction”.