Управа за трезор Министарства финансија Владе Републике Србије саопштила је да од данас, у циљу унапређења свог рада, уводи нову услугу – систем за управљање редовима чекања, посредством редомата и QR код читача.