Влада Репубике Србије усвојила је на данашњој седници Закључак о усвајању текста Амандмана 2 на финансијски споразум између Европске комисије, у име Европске уније и Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије, за Годишњи акциони ИПА програм за Републику Србију за 2015. годину.