Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Програм распореда коришћења субвенција за подршку раду хотелске индустрије Србије због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID–19 изазване вирусом SARS – COV2.