Влада Републике Србије је на предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања на седници од 13. августа донела Уредбу о програму подстицања запошљавања младих „Моја прва платаˮ.