Министарка за европске интеграције у Влади Републике Србије и национална ИПА координаторка Јадранка Јоксимовић упутила је Делегацији Европске уније иницијални пакет предлога пројеката кандидованих за финансирање у оквиру прве две програмске године 2021. и 2022. из Инструмента за претприступну помоћ ЕУ - ИПА III.