Влада Републике Србије је на данашњој седници усвојила Националну стратегију за остваривање права жртава и сведока кривичних дела за период 2020 – 2025. године, која за циљ има успостављање новог и свеобухватног система заштите и унапређења права жртава и сведока кривчних дела у Србији.